Blog

Nova llei de lloguer i habitatge

L’1 de març del 2019, es va publicar al BOE el nou decret llei, el 7/2019 amb noves afectacions en matèria d’habitatge i lloguer. Aquí teniu accès al document BOE.

Ve aplicant-se des del 6 de març de 2019 i no te retroactivitat; tots els contractes formalitzats abans de l’esmentada data es regiran per les disposicions de la llei vigent en la data de signatura del contracte.

El Decret llei observa la qualificació permanent dels habitatges amb protecció oficial quan el sòl sigui públic o estigui destinat urbanísticament a habitatge de protecció pública. L’Índex de Referència del Preu del Lloguer serà obligatori en els contractes i en els anuncis publicitaris.

Els canvis més important i de major afectació pels ciutadans i ciutadanes son:

Durada del contracte i pròrrogues: en el suposat que l’arrendador sigui persona física:  el termini de pròrroga obligatòria passa de 3 a 5 anys. Quan l’arrendador sigui persona jurídica: Aquest termini quedarà ampliat de 3 a 7 anys a favor de l’arrendatari.

També queda ampliada la pròrroga obligatòria d’un a tres anys.

Aquesta prórroga pot no donar-se si s’ha fet constar explícitament al contracte assenyalant la necessitat per part del propietari de recuperar lliurement l’immoble al final del període.

Subrogació del contracte: si el titular del contracte de lloguer es mor, el contracte es subroga obligatòriament a la resta d’inquilins de l’habitatge quan hi hagi persones  amb discapacitat, menors d’edat o majors de 65 anys.

Els lloguers turístics no queden regulats per aquesta nova llei i la seva normativa.

Fiança i garanties addicionals màximes: La fiança obligatòria és la que correspon a 1 mes de lloguer. I la quantitat màxima que es pot requerir com a garantia addicional és de 2 mesos de lloguer. Abans del Decret era de lliure disposició per part del propietari de immoble.

Increments anuals de les rendes: queda limitada a l’increment de l’IPC.

Impost de Transmissions i Actes jurídics: s’estableix l’exempció de pagament per part del llogater de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Tot i que no caldrà pagar el  0,5% de l’impost, caldrà fer la declaració i la seva presentació perquè l’administració segueixi tenint el registre d’arrendaments.

Despeses de comercialització: com a novetat s’estableix que, si l’arrendador és una persona jurídica es farà càrrec de les despeses de comercialització de l’habitatge i de la formalització del contracte.

S’acaben els desnonaments oberts: obligatorietat de comunicar a serveis socials els desnonaments previstos. Aquests podran ser paralitzats durant un mes si l’arrendador és persona física, o tres mesos si és persona jurídica per tal d’analitzar les possibles vulnerabilitats.

S’obliga a informar del dia i l’hora el la que està previst el desnonament.

Bonificacions municipals: hi ha la  possibilitat que els ajuntaments estableixin una bonificació de fins al 95% en la quota de l´Impost de Béns Immobles per tots aquells habitatges que es subjectin al lloguer de preu limitat.

Índex estatal de referència del lloguer d´habitatges: índex de referència per a les comunitats autònomes dins les polítiques d´incentius a l´habitatge.

Objectius que es volen assolir:

  • Paliar el dèficit d’habitatges de lloguer de protecció pública
  • Poder combatre millor  les situacions d’emergència i els desnonaments
  • Moderar els preus del lloguer dels habitatges lliures
  • Incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública. 
  • Incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer: El Decret llei preveu que els municipis amb demanda residencial forta i acreditada impulsin, en el termini de dos anys, la construcció d’habitatges de protecció pública sobre solars disponibles del seu patrimoni per destinar-los prioritàriament al règim de lloguer.
  • Incrementar el parc d’habitatges privats de lloguer i els habitatges privats de protecció pública. 
INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE SABADELLOGUER, S.L. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets en:

Informació Addicional: Pot ampliar la informació en l'enllaç d'Avisos Legals.
Abrir chat
Necessites ajuda?
Hola,
En què li podem ajudar?